НАВЛЕЗ В СВЕТА НА ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕТО

Бъди там където са и клиентите ти. Поддържай връзката с аудиторията си от разстояние, дори след като са напуснали обекта ти.